Dự án mới

Đang Mở Bán
Giá: 49,5tr/m2
 • Số căn hộ: 5092
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang mở bán
Giá: 4ty/căn
 • Số căn hộ: 1229
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 12tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang Mở Bán
Giá: 35-50 tr/m2
 • Số căn hộ: 10000
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Xem thêm dự án

Bán nhà

Xem thêm nhà đất

Cho thuê

Xem thêm nhà đất

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.

Gửi bán & cho thuê Liên hệ