THE MANHATTAN GLORY - #VINHOMES GRAND PARK
THE MANHATTAN GLORY - #VINHOMES GRAND PARK
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami Vinhomes Grand Park
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
850
Số tầng:
3
Số căn:
Quy mô:
271ha
Mật độ xây dựng:
25%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:850 Số tầng:3
Quy mô:271ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2021
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:850
Số tầng:3
Quy mô:271ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2021
1