Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
22
Số căn:
1570
Quy mô:
2.7 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Công ty CPĐT và KD Nhà Khang Điền Công ty CPĐT và KD Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:22
Quy mô:2.7 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1570 Ngày hoàn thành:07/2020
Công ty CPĐT và KD Nhà Khang Điền Công ty CPĐT và KD Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:22
Quy mô:2.7 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1570
Ngày hoàn thành:07/2020
1