The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami Vinhomes Grand Park
The Origami Vinhomes Grand Park
The Origami Vinhomes Grand Park
The Origami Vinhomes Grand Park
The Origami Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
The Origami - Vinhomes Grand Park
Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
21
Số tầng:
25
Số căn:
10000
Quy mô:
271ha
Mật độ xây dựng:
23%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:21 Số tầng:25
Quy mô:271ha Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:10000 Ngày hoàn thành:Quý 2 năm 2021
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:21
Số tầng:25
Quy mô:271ha
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:10000
Ngày hoàn thành:Quý 2 năm 2021
1