New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
New City Thủ Thiêm
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
28
Số căn:
1229
Quy mô:
27.393 m2
Mật độ xây dựng:
25%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4 Số tầng:28
Quy mô:27.393 m2 Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1229 Ngày hoàn thành:Tháng 12/2017
Chủ đầu tư: Công ty TNHH XDTM Thuận Việt
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:4
Số tầng:28
Quy mô:27.393 m2
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:1229
Ngày hoàn thành:Tháng 12/2017
1