Masteri Centre Point
Giá mastreri-centre-point-
Miễn phí quản lý mastreri-centre-point-
nhà thầu mastreri-centre-point-
Masteri Centre Point
Masteri Centre Point
Masteri Centre Point
Masteri Centre Point
Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
30
Số căn:
5092
Quy mô:
271ha
Mật độ xây dựng:
23%
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:10 Số tầng:30
Quy mô:271ha Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:5092 Ngày hoàn thành:Quý 3/2022
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:10
Số tầng:30
Quy mô:271ha
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:5092
Ngày hoàn thành:Quý 3/2022
1