Lumiere Riverside
Lumiere Riverside
Lumiere Riverside
Lumiere Riverside
Lumiere Riverside
Trạng thái:
Đang Booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
48
Số căn:
Quy mô:
1.2ha
Mật độ xây dựng:
35%
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Booking
Số Block:4 Số tầng:48
Quy mô:1.2ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2022
Masterise Homes Masterise Homes
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Booking
Số Block:4
Số tầng:48
Quy mô:1.2ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2022
1