• 2
  • 2
  • 83m2
  • 1-10
  • A1
Phòng ngủ: 2 Pháp lý: HĐBB
Nhu cầu: Loại: Căn hộ
Tầng: 1-10 Tòa: A1
Hướng ban công: Phòng wc: 2
Diện tích:83m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 83m2
Phòng ngủ: 2
Phòng wc: 2
Tầng: 1-10
Pháp lý: HĐBB
Nhu cầu:
Loại: Căn hộ
Tòa: A1
1