Showing all 4 results

Giá: 19 tỷ
  • 200
  • 1 PN
  • WC
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: 12tỷ/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 25%
3