Hiển thị tất cả 9 kết quả

Đang Booking
Giá: 80-100tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang Mở Bán
Giá: 49,5tr/m2
 • Số căn hộ: 5092
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đang mở bán
Giá: 4ty/căn
 • Số căn hộ: 1229
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: 14tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang Mở Bán
Giá: 35-50 tr/m2
 • Số căn hộ: 10000
 • Mật độ xây dựng: 23%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
1