Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đang Mở Bán
Giá: 49,5tr/m2
  • Số căn hộ: 5092
  • Mật độ xây dựng: 23%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
  • Số căn hộ: 1570
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 14tỷ/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang Mở Bán
Giá: 35-50 tr/m2
  • Số căn hộ: 10000
  • Mật độ xây dựng: 23%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 25%
1