7 BÀI HỌC LÃNH ĐẠO

Nhân ngày Doanh nhân vừa rồi xin chia sẻ một vài nội dung hay mình đã được đọc:

 1. Ngày xưa cứ tưởng có ý (ý tưởng) là quan trọng.
  Giờ mới hiểu triển khai ra còn quan trọng hơn nhiều.
 2. Ngày xưa cứ tưởng mình có quyết tâm là đủ rồi.
  Giờ mới hiểu là người khác (những người đi cùng mình) cũng có cùng quyết tâm với mình mới là quan trọng.
 3. Ngày xưa cứ tưởng là mình có hoài bão và nhiệt tình thì anh em sẽ gắn bó.
  Giờ mới hiểu là có thực mới vực được đạo. Tình cảm đến mấy thì thu nhập cũng phải ok mới gắn bó được.
 4. Ngày xưa cứ tưởng có tiền đầu tư là ngon rồi.
  Giờ mới hiểu là có người đi cùng với mình thường xuyên, góp ý, chỉ dẫn cho mình mới là quan trọng.
 5. Ngày xưa cứ tưởng khách hàng hài lòng là quan trọng nhất.
  Giờ mới hiểu nhân sự hài lòng và hoà hợp thì khách hàng mới hài lòng được.
 6. Ngày xưa cứ tưởng doanh số là quan trọng.
  Giờ mới hiểu dòng tiền còn quan trọng hơn.
 7. Ngày xưa cứ tưởng có văn phòng đẹp là vui.
  Giờ mới hiểu văn hoá doanh nghiệp là cốt lõi để phát triển bền vững.
7 bài học cho lãnh đạo

——— (st)

3