6 Thói quen của người làm việc hiệu suất cao

IMG_6904.jpeg

1. DỪNG NGAY việc đa nhiệm

Làm nhiều việc một lúc khiến cho bạn giảm đi sự tập trung, năng suất làm việc sẽ giảm.

2. Sử dụng phương pháp Pomodoro

Đây là một phương pháp tập trung theo chu kỳ tập trung của não bộ là 25 phút. Nếu bạn muốn làm bất cứ việc gì hãy tập trung toàn bộ trong 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút và tiếp tục tập trung 25 phút.

3. Hãy tạo một danh sách những việc ưu tiên

Chúng ta thường xuyên bị xao lãng bởi những tác động của môi trường xung quang, vì vậy có một danh sách ưu tiên sẽ giúp bạn tập trung vào công việc tốt hơn.

4. Sử dụng nguyên lý 80/20

Nguyên lý này nói rằng 20% việc bạn làm sẽ tạo ra 80% kết quả. Thay vì làm quá nhiều việc hãy tập trung vào công việc tạo ra cho bạn 80% kết quả mà chỉ cần 20% nỗ lực.

5. Dậy sớm

Dậy sớm hơn bạn sẽ có nhiều thời gian cho cuộc sống của bạn, nhiều thời gian sáng tạo hơn. Có người đã từng nói “Trong khi bạn đang ngủ thì thế giới thuộc về những người dậy sớm từng phút một”

6. Làm những việc quan trọng đầu tiên

Có rất nhiều chúng ta phải làm tuy nhiên hãy làm những việc quan trọng trước, những việc quan trọng tạo ra nhiều giá trị cho bạn. Một vài người thường có thói quen để những việc quan trọng làm sau cùng sau khi bạn đã làm rất nhiều việc. Đây có thể là điều bạn chưa biết là khi chúng ta làm nhiều việc thì năng lượng sẽ dần cạn, sự sáng tạo cũng cạn vì vậy bạn sẽ làm những việc quan trọng với hiệu xuất thấp hơn.

SHARE bài viết về tường nhà để ghi nhớ và áp dụng vào cuộc sống bạn.

1