• FLC The Coastal Hill là dự án khách sạn cao cấp 5, được thiết kế dưới hình thức tổ hợp căn hộ khách sạn lớn nhất Việt Nam Condotel. Đây cũng là dự án đầu tiên đạt tiêu chuẩn xanh của Hoa Kỳ và Việt Nam.

    Xem chi tiết