• Eco Green Sài Gòn một trong những dự án bất động sản lớn nhất tại Nam Sài Gòn, được khởi công vào cuối tháng 1 của năm 2018. Đây chắc chắn sẽ là dự án kiếm ra tiền cho các nhà đầu tư trong những năm tiếp theo.

    Xem chi tiết